Turgalicia Turismo de Galicia

Xunta de Galicia
Inicio > Visita estes... destinos > Destacados > Torre de Hércules > Historia da Torre > Engadir á "Miña viaxe"

Torre de Hércules

A Torre medieval

Nesta época a Torre deixará de funcionar como faro, nalgúns períodos converterase en castelo defensivo e a partir do século XIII en canteira que subministra materiais para a construción do novo núcleo urbano chamado Crunia.

  • Torre de Hércules

Dende o século V...

Logo da desaparición do imperio romano, a Torre de Hércules sofre, dende o século V, unha progresiva deterioración que provocará a desaparición do seu muro perimetral exterior e da rampla de acceso. No século V, as invasións dos bárbaros provocaron a desaparición da parte occidental do Imperio romano. A chegada dos suevos e vándalos, as incursións dos hérulos e o colapso do poder romano trouxeron consigo que a Torre de Hércules perdese a súa función de faro, agora inútil despois da redución do tráfico marítimo e o aumento dos perigos procedentes do mar. Co abandono da Torre, iniciaríase a súa progresiva deterioración e caída dos perpiaños do seu muro. Aínda así, cabe a posibilidade de que, unha vez asentados os reinos bárbaros en Occidente, a Torre tivese algún papel como referencia nas relacións marítimas que se estableceron nos séculos VI e VII entre o reino suevo de Gallaecia e o reino dos francos.

A partir do século IX...

A partir do século IX, as costas de Occidente estiveron sometidas aos continuos saqueos dos normandos. As fontes escritas recollen o seu ataque no 844 ao Faro Brigantium e ata o século XI Galicia viuse atacada en numerosas ocasións. Nestes séculos a Torre serve como punto de referencia para delimitar un territorio ao que se lle dá o nome de Faro Brigantio ou simplemente Faro; territorio que os reis de Asturias, León e Galicia deixarán en mans de condes ou dos bispos de Santiago.

A Torre converteuse en castelo defensivo, en posto de vixilancia fronte ás ameazas do mar e en obxecto de disputa entre os reis e os señores eclesiásticos e nobiliarios.

Entre os anos 991 e 1126 a Torre estivo, agás algúns breves períodos, baixo o dominio dos bispos de Santiago de Compostela. Nesta época, no lado leste da Torre, pegado ao seu muro exterior, existiu unha construción rectangular de muros de pedra e dividida en dúas estancias. As escavacións arqueolóxicas realizadas puxeron de manifesto unha grande abundancia de fogares e restos de cerámica e orgánicos que indican que debeu funcionar de cociña para os defensores da Torre convertida en fortaleza.

Século XIII...

No século XIII, a partir da construción da nova poboación de Crunia no 1208, a Torre queda abandonada. Os perpiaños caídos e os aínda conservados do muro exterior e da rampla de acceso serviron como canteira onde conseguir material de boa calidade con escaso esforzo para as construcións e fortificacións que se realizaron na Coruña nesta época. A extracción de perpiaños da Torre será prohibida no século XVI; daquela xa non existía nin o muro perimetral exterior nin a rampla de acceso.

> Textos aportados polo Concello da Coruña
Compárteme en...

A Miña viaxe

A miña viaxe

Preparando a viaxe...

Almacena toda a información necesaria para organizar a túa viaxe: museos, monumentos, lugares de interese, aloxamentos, restaurantes...

Unha vez o teñas feito, poderás ver o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar as túas localizacións en GPS

Durante a viaxe...

Xa estás disfrutando de Galicia, aquí poderás consultar o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar a túas localizacións en GPS

Si dispós dun móvil con GPS poderás ver a túa situación no mapa.

Despois da viaxe

Agora que xa estás de volta, poderás anotar o que che pareceu o que visitaches, e tamén marcar o que non pudiedeches ver, para non olvidarte na próxima!

Entrar
Xunta de Galicia Turismo de Galicia

© 2013 Turismo de Galicia | Todos os dereitos reservados
Política de privacidade | Contacto | Accesibilidade

Arriba