Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación hoteleira por xeodestino
Ocupación hoteleira por xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia
Turismo de cruceiros
Turismo de cruceiros
Descríbese o perfil dos pasaxeiros de cruceiros

Axenda

12 ABR
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Marzo 2017
Do 12/04/2017 ao 12/04/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Marzo 2016

Pasaxeiros AENA - Marzo 2017

06 ABR
Portos de España: Pasaxeiros de cruceiros - Febreiro 2017
Do 06/04/2017 ao 06/04/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros de cruceiros nos portos de Galicia - Febreiro 2017.

Pasaxeiros cruceiros - Febreiro 2017

03 ABR
Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Febreiro 2017
Do 03/04/2017 ao 03/04/2017

Turismo de Galicia publica o informe no que se amosan e analizan brevemente os principais datos de demanda e ocupación nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade -hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural-, referidos ao mes de febreiro de 2017.

Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Febreiro 2017

24 MAR
Ocupación Hoteleira en Galicia. Febreiro 2017
Do 24/03/2017 ao 24/03/2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de febreiro de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Febreiro 2017

20 MAR
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Febreiro 2017
Do 20/03/2017 ao 20/03/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de febreiro de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Febreiro 2017