Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación hoteleira por xeodestino
Ocupación hoteleira por xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia
Congresos e reunións
Congresos e reunións
Información sobre as actividades congresuais

Axenda

25 SEP
Ocupación Hoteleira en Galicia. Agosto 2017
Do 25/09/2017 ao 25/09/2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de agosto de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Agosto 2017

19 SEP
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Agosto 2017
Do 19/09/2017 ao 19/09/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de agosto de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Agosto 2017

13 SEP
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Agosto 2017
Do 13/09/2017 ao 13/09/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Agosto 2017

Pasaxeiros AENA - Agosto 2017

11 SEP
Portos de España: Pasaxeiros de cruceiros - Xullo 2017
Do 11/09/2017 ao 11/09/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros de cruceiros nos portos de Galicia - Xullo 2017

Pasaxeiros cruceiros - Xullo 2017

24 AGO
Ocupación Hoteleira en Galicia. Xullo 2017
Do 24/08/2017 ao 24/08/2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de xullo de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Xullo 2017