Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación hoteleira por xeodestino
Ocupación hoteleira por xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia
Congresos e reunións
Congresos e reunións
Información sobre as actividades congresuais

Axenda

24 MAI
Ocupación Hoteleira en Galicia. Abril 2017
Do 24/05/2017 ao 24/05/2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de abril de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Abril 2017

22 MAI
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Abril 2017
Do 22/05/2017 ao 22/05/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de abril de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Abril 2017

12 MAI
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Abril 2017
Do 12/05/2017 ao 12/05/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Abril 2017

Pasaxeiros AENA - Abril 2017

11 MAI
Emprego: Enquisa de Poboación Activa 1º trimestre 2017
Do 11/05/2017 ao 11/05/2017

Publícase hoxe o informe da EPA sobre o mercado de traballo turístico, correspondente ao primeiro trimestre de 2017. Este documento inclúe, unha análise global do mercado de traballo de Galicia, estudando ocupados, asalariados e autónomos, así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Informe Enquisa de Poboación Activa 1º Trimestre 2017

08 MAI
Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Marzo 2017
Do 08/05/2017 ao 08/05/2017

Turismo de Galicia publica o informe no que se amosan e analizan brevemente os principais datos de demanda e ocupación nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade -hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural-, referidos ao mes de marzo de 2017

Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Marzo 2017