Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación hoteleira por xeodestino
Ocupación hoteleira por xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia
Congresos e reunións
Congresos e reunións
Información sobre as actividades congresuais

Axenda

17 AGO
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Xullo 2017
Do 17/08/2017 ao 17/08/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Xullo 2017

Pasaxeiros AENA - Xullo 2017

17 AGO
Emprego: Enquisa de Poboación Activa 2º trimestre 2017
Do 17/08/2017 ao 17/08/2017

Publícase hoxe o informe da EPA sobre o mercado de traballo turístico, correspondente ao segundo trimestre de 2017. Este documento inclúe, unha análise global do mercado de traballo de Galicia, estudando ocupados, asalariados e autónomos, así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Informe Enquisa de Poboación Activa 2º Trimestre 2017

07 AGO
Portos de España: Pasaxeiros de cruceiros - Xuño 2017
Do 07/08/2017 ao 07/08/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros de cruceiros nos portos de Galicia - Xuño 2017

Pasaxeiros cruceiros - Xuño 2017

24 XUL
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Xuño 2017
Do 24/07/2017 ao 24/07/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de xuño de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Xuño 2017

24 XUL
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Xuño 2017
Do 24/07/2017 ao 24/07/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Xuño 2017

Pasaxeiros AENA - Xuño 2017