Observatorio turístico

Imagen asociada

A análise da demanda no sector turístico pódese estudar dende varias perspectivas: por unha banda, a contabilización dos visitantes chegados a un lugar e, por outra banda, a análise das motivacións e do perfil destes visitantes.

Nesta sección analízanse o perfil xeral dos visitantes que se achegan á Galicia.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

OBSERVATORIO TURíSTICO
Análise da demanda turística

A análise da demanda turística ofrece datos de perfil e caracterización empregando como fontes de datos operacións estatísticas incluídas no Plan Galego de Estatística, así como outro tipo de estatísticas pertencentes a diferentes organismos. Inclúense aquí, polo tanto, a Enquisa de  Demanda Turística en Destino ou a Enquisa de Excursionismo. A partir de aquí a información complementarase cos datos ofrecidos por outros organismos de carácter local ou de orde superior (Observatorios Turísticos).


Outros informes:

Enquisa de destino. Análise estatística sobre o turismo en Galicia (TURGALICIA) 2010.

Hemeroteca (outros informes):