Datos estatísticos
Imagen asociada

As  enquisas de ocupación son un conxunto de operacións estatísticas desenvolvidas dende o Instituto Nacional de Estadística para recoller a información relativa aos establecementos hoteleiros e outros aloxamentos turísticos.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Ocupación hoteleira por categoría


Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise do grao de ocupación segundo a categoría dos establecementos hoteleiros: Número de viaxeiros, noites e outras variables que poidan determinar as características da ocupación.

Datos da fonte

Ocupación en establecementos hoteleiros segundo categoría [Microsoft Office] Ocupación en establecementos hoteleiros segundo categoría [Microsoft Office]
Ocupación en establecementos hoteleiros segundo categoría [LibreOffice] Ocupación en establecementos hoteleiros segundo categoría [LibreOffice]

Hemeroteca: