Datos estatísticos
Imagen asociada

A   Enquisa de Ocupación  é unha operación estatística que recolle a información dos establecementos regrados sobre o volume de viaxeiros, noites e os graos de ocupación dos mesmos.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Ocupación hoteleira por xeodestino


Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise do grao de ocupación nos diferentes xeodestinos de Galicia. Tales como: número de viaxeiros, pernoitas, tipo de establecemento no que se aloxan, categoría, residencia dos enquisados... E outras variables que poidan determinar as características da ocupación.  

Datos da fonte

Serie mensual de ocupación segundo xeodestino - Turismo rural (INE) Serie mensual de ocupación segundo xeodestino - Turismo rural (INE)
Serie mensual de ocupación segundo xeodestino - Apartamentos turísticos (INE) Serie mensual de ocupación segundo xeodestino - Apartamentos turísticos (INE)
Serie mensual de ocupación segundo xeodestino - Acampamentos turísticos (INE) Serie mensual de ocupación segundo xeodestino - Acampamentos turísticos (INE)
Serie mensual de ocupación segundo xeodestino - Establecementos hoteleiros (INE) Serie mensual de ocupación segundo xeodestino - Establecementos hoteleiros (INE)

Hemeroteca: