Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación hoteleira por xeodestino
Ocupación hoteleira por xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia
Congresos e reunións
Congresos e reunións
Información sobre as actividades congresuais
Turismo de cruceiros
Turismo de cruceiros
Descríbese o perfil dos pasaxeiros de cruceiros
Movemento aeroportuario
Movemento aeroportuario
Estudo do tráfico aeroportuario
Perfil do peregrino
Perfil do peregrino
Información relativa ao comportamento dos peregrinos en Santiago de Compostela

Axenda

23 XUN
Ocupación Hoteleira en Galicia. Maio 2017
Do 23/06/2017 ao 23/06/2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de maio de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Maio 2017

19 XUN
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Maio 2017
Do 19/06/2017 ao 19/06/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de maio de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Maio 2017

16 XUN
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Maio 2017
Do 16/06/2017 ao 16/06/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Maio 2017

Pasaxeiros AENA - Maio 2017

08 XUN
Balance do Turismo en Galicia. 1º Cuadrimestre 2017
Do 08/06/2017 ao 08/06/2017

Publícase o informe de avaliación de datos turísticos correspondente ao primeiro cuadrimestre de 2017 coa análise das principais variables de conxuntura no sector turístico da comunidade

Balance do Turismo en Galicia. 1º Cuadrimestre 2017

06 XUN
Portos de España: Pasaxeiros de cruceiros - Abril 2017
Do 06/06/2017 ao 06/06/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros de cruceiros nos portos de Galicia - Abril 2017

Pasaxeiros cruceiros - Abril 2017