Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación hoteleira por xeodestino
Ocupación hoteleira por xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia
Turismo de cruceiros
Turismo de cruceiros
Descríbese o perfil dos pasaxeiros de cruceiros
Movemento aeroportuario
Movemento aeroportuario
Estudo do tráfico aeroportuario
Perfil do peregrino
Perfil do peregrino
Información relativa ao comportamento dos peregrinos en Santiago de Compostela

Axenda

12 ABR
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Marzo 2017
Do 12/04/2017 ao 12/04/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Marzo 2016

Pasaxeiros AENA - Marzo 2017

06 ABR
Portos de España: Pasaxeiros de cruceiros - Febreiro 2017
Do 06/04/2017 ao 06/04/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros de cruceiros nos portos de Galicia - Febreiro 2017.

Pasaxeiros cruceiros - Febreiro 2017

03 ABR
Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Febreiro 2017
Do 03/04/2017 ao 03/04/2017

Turismo de Galicia publica o informe no que se amosan e analizan brevemente os principais datos de demanda e ocupación nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade -hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural-, referidos ao mes de febreiro de 2017.

Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Febreiro 2017

24 MAR
Ocupación Hoteleira en Galicia. Febreiro 2017
Do 24/03/2017 ao 24/03/2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de febreiro de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Febreiro 2017

20 MAR
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Febreiro 2017
Do 20/03/2017 ao 20/03/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de febreiro de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Febreiro 2017