Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación hoteleira por xeodestino
Ocupación hoteleira por xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia
Congresos e reunións
Congresos e reunións
Información sobre as actividades congresuais
Turismo de cruceiros
Turismo de cruceiros
Descríbese o perfil dos pasaxeiros de cruceiros
Movemento aeroportuario
Movemento aeroportuario
Estudo do tráfico aeroportuario
Perfil do peregrino
Perfil do peregrino
Información relativa ao comportamento dos peregrinos en Santiago de Compostela

Axenda

24 MAI
Ocupación Hoteleira en Galicia. Abril 2017
Do 24/05/2017 ao 24/05/2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de abril de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Abril 2017

22 MAI
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Abril 2017
Do 22/05/2017 ao 22/05/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de abril de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Abril 2017

12 MAI
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Abril 2017
Do 12/05/2017 ao 12/05/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Abril 2017

Pasaxeiros AENA - Abril 2017

11 MAI
Emprego: Enquisa de Poboación Activa 1º trimestre 2017
Do 11/05/2017 ao 11/05/2017

Publícase hoxe o informe da EPA sobre o mercado de traballo turístico, correspondente ao primeiro trimestre de 2017. Este documento inclúe, unha análise global do mercado de traballo de Galicia, estudando ocupados, asalariados e autónomos, así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Informe Enquisa de Poboación Activa 1º Trimestre 2017

08 MAI
Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Marzo 2017
Do 08/05/2017 ao 08/05/2017

Turismo de Galicia publica o informe no que se amosan e analizan brevemente os principais datos de demanda e ocupación nos establecementos de aloxamento regrado da comunidade -hoteis, pensións, apartamentos turísticos, cámpings e establecementos de turismo rural-, referidos ao mes de marzo de 2017

Ocupación nos Aloxamentos Regrados de Galicia. Marzo 2017