Servizos

Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia
Conxuntura hoteleira en Galicia: análise da demanda, ocupación e rendibilidade empresarial
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Informe anual de emprego turístico
Ocupación: Turismo rural
Ocupación: Turismo rural
Análise da ocupación nos aloxamentos rurais
Ocupación hoteleira por xeodestino
Ocupación hoteleira por xeodestino
Enquisa de ocupación segundo xeodestino
Excursionismo
Excursionismo
Datos sobre o comportamento dos excursionistas dentro de Galicia
Congresos e reunións
Congresos e reunións
Información sobre as actividades congresuais
Turismo de cruceiros
Turismo de cruceiros
Descríbese o perfil dos pasaxeiros de cruceiros
Movemento aeroportuario
Movemento aeroportuario
Estudo do tráfico aeroportuario
Perfil do peregrino
Perfil do peregrino
Información relativa ao comportamento dos peregrinos en Santiago de Compostela

Axenda

19 SEP
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Agosto 2017
Do 19/09/2017 ao 19/09/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de agosto de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Agosto 2017

13 SEP
AENA: Pasaxeiros de aeroportos - Agosto 2017
Do 13/09/2017 ao 13/09/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros nos aeroportos de Galicia - Agosto 2017

Pasaxeiros AENA - Agosto 2017

11 SEP
Portos de España: Pasaxeiros de cruceiros - Xullo 2017
Do 11/09/2017 ao 11/09/2017

Publícanse os datos sobre o volume de pasaxeiros de cruceiros nos portos de Galicia - Xullo 2017

Pasaxeiros cruceiros - Xullo 2017

24 AGO
Ocupación Hoteleira en Galicia. Xullo 2017
Do 24/08/2017 ao 24/08/2017

Turismo de Galicia publica nota de ocupación hoteleira en Galicia segundo os datos publicados polo INE para o mes de xullo de 2017.

Ocupación hoteleira en Galicia. Xullo 2017

18 AGO
Emprego: Afiliacións á Seguridade Social - Xullo 2017
Do 18/08/2017 ao 18/08/2017

Publícase o informe sobre Afiliacións á Seguridade Social correspondente ao mes de xullo de 2017. Este documento inclúe, unha análise sobre as afiliacións en Galicia así como unha comparación con outras Comunidades Autónomas.

Afiliacións á Seguridade Social - Xullo 2017