Exposición conmemorativa do 25 aniversario do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades

Mostra de publicacións e dos legados recibidos ao longo da historia do Piñeiro
2
0

No marco das celebracións que ao longo do ano 2018 conmemoran os 25 anos de existencia do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (CRPIH), dependente da Secretaría Xeral de Política Lingüística, preséntase unha escolma dos libros e revistas publicados por esta institución ao longo do seu cuarto de século de historia, así como unha selección significativa dos legados de Jürgen Untermann, Elixio Ribas e Aníbal Otero recibidos polo CRPIH para a súa custodia e estudo.

Tipo de evento:
Arriba