Boletín nº 737
16/04/2018

Un estudo da USC amosa a positiva repercusión do Camiño de Santiago nos concellos do rural, onde é visto como unha oportunidade de desenvolvemento por parte da poboación local

16/04/2018

Representantes de lugares de peregrinación de Europa coñecerán o modelo de xestión sustentable no Camiño de Santiago

16/04/2018

A Xunta presentou en Austria a oferta para a práctica da bicicleta de montaña BTT Galicia

16/04/2018

Galicia presentou a súa oferta turística en Irlanda, o segundo mercado estranxeiro que máis medrou durante o ano pasado

13/04/2018

Nava Castro subliña a importancia crecente da actividade turística en Galicia como xeradora de riqueza e benestar

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí.
16/04/2018

Un estudio de la USC muestra la positiva repercusión del Camino de Santiago en los ayuntamientos del rural, donde es visto como una oportunidad de desarrollo por parte de la población local

16/04/2018

Representantes de lugares de peregrinación de Europa conocerán el modelo de gestión sostenible en el Camino de Santiago

16/04/2018

La Xunta presenta este fin de semana en Austria la oferta para la práctica de la bicicleta de montaña BTT Galicia

16/04/2018

Galicia presentó su oferta turística en Irlanda, el segundo mercado extranjero que más creció durante el año pasado

13/04/2018

Nava Castro subraya la importancia creciente de la actividad turística en Galicia como generadora de riqueza y bienestar

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí.

Para calquera información con respecto ao boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
ou visite a páxina: www.turismo.gal

Se desexa darse de baixa do boletín, clique neste ligazón.

Para cualquier información con respecto al boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
o visite la páxina: www.turismo.gal

Si desea darse de baja del boletín, clique en este enlace.

   
Arriba