Boletín nº 699
19/06/2017

Operadores turísticos e asociacións de persoas con mobilidade reducida visitan os recursos turísticos accesibles de Galicia

19/06/2017

O Camiño de Santiago promóvese na feira Sacroexpode Polonia

19/06/2017

Turismo de Galicia acada o compromiso da principal axencia de viaxes online chinesa de visitar a Comunidade este ano

19/06/2017

Os nenos premiados no concurso Chefs Saudables aprenden bos hábitos de alimentación no Centro Superior de Hostelería

15/06/2017

A Festa das alfombras florais de Bueu e a Semana Santa de Betanzos, festas declaradas de interese turístico de Galicia

14/06/2017

Turismo de Galicia promove unha campaña para sensibilizar os peregrinos sobre a seguridade viaria no Camiño de Santiago

14/06/2017

A Ruta da Camelia amosa o seu potencial turístico no mercado chinés

13/06/2017

Galicia e China estreitan lazos de cara á celebración do Ano do Turismo China Europa en 2018

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí.
19/06/2017

Operadores turísticos y asociaciones de personas con movilidad reducida visitan los recursos turísticos accesibles de Galicia

19/06/2017

El Camino de Santiago se promociona en la feria Sacroexpode Polonia

19/06/2017

Turismo de Galicia consigue el compromiso de la principal agencia de viajes online china de visitar la Comunidad este año

19/06/2017

Los niños premiados en el concurso Chefs Saludables aprenden buenos hábitos de alimentación en el Centro Superior de Hostelería

15/06/2017

La Fiesta de las alfombras florales de Bueu y la Semana Santa de Betanzos, declaradas de interés turístico de Galicia

14/06/2017

Turismo de Galicia promueve una campaña para sensibilizar a los peregrinos sobre la seguridad viaria en el Camino de Santiago

14/06/2017

La Ruta de la Camelia muestra su potencial turístico en el mercado chino

13/06/2017

Galicia y China estrechan lazos de cara a la celebración del Año del Turismo China Europa en 2018

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí.

Para calquera información con respecto ao boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
ou visite a páxina: www.turismo.gal

Se desexa darse de baixa do boletín, clique neste ligazón.

Para cualquier información con respecto al boletín electrónico
de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal
o visite la páxina: www.turismo.gal

Si desea darse de baja del boletín, clique en este enlace.

   
Arriba