03 mai 2018

ANUNCIO da comisión de valoración polo que se fan públicas as puntuacións definitivas da proba de coñecementos e da baremación dos méritos e se convoca aos candidatos para a entrevista do proceso de selección para a bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia

Arriba