Turgalicia Turismo de Galicia

Xunta de Galicia

A Axencia

A Axencia Turismo de Galicia créase polo Decreto 196/2012, do 27 de setembro, polo que se crea a Axencia de Turismo de Galicia e se aproban os seus estatutos.

O artigo 1 do devandito Decreto 196/2012, do 27 de setembro, dispón:

En virtude da autorización contida na disposición adicional cuarta da Lei 7/2011, do 27 de outubro, do turismo de Galicia, créase a Axencia de Turismo de Galicia (en diante, Axencia Turismo de Galicia), como axencia pública autonómica, que terá como obxectivo impulsar, coordinar e xestionar a política autonómica en materia de turismo e, en especial, a promoción e a ordenación do turismo dentro da comunidade e a conservación e promoción dos camiños de Santiago, e apróbanse os estatutos contidos no anexo I deste decreto.

 

Contacto...

Contacto...

Estrada Santiago - Noia km 3. A Barcia
15897 Santiago de Compostela. A Coruña.
Tel: +34 981 546 358 

Compárteme en...
Xunta de Galicia Turismo de Galicia

© 2013 Turismo de Galicia | Todos os dereitos reservados
Política de privacidade | Contacto | Accesibilidade

Arriba