Plan Integral de Turismo de Galicia

O Plan Integral de Turismo de Galicia desenvólvese cunha visión 2020, aliñado co Plan Estratéxico de Galicia 2010-1014, coa Estratexia Europa 2020, así como documentos preparatorios da Estratexia de Especialización Intelixente Galega (RIS3), e establece liñas de acción concretas de 2014 ata o 2016. Establéce e desenvólvese cunha visión a longo prazo, imprescindible para poder acadar un sector sólido e sostible no tempo. Esta visión que xorde dun proceso de elaboración coa participación de todo o sector, queremos que sexa unha visión compartida, máis aló de opinicións e accións no curto e medio prazo. 

A visión non é un slogan para unha campaña de promoción, senón a esencia de como todos os axentes públicos e privados debemos de traballar para ter un sector portente, sostible e xerador de emprego.

Arriba