I-Speed

O proxecto ‘I-Speed-‘Políticas da sociedade da información para un desenvolvemento sostible europeo’, do que Turismo é socio xunto a outros dez compoñentes da Unión Europea, ten como obxectivo posibilitar ás autoridades locais e rexionais participantes o desenvolvemento e mellora da efectividade das súas políticas e instrumentos para responder ao crecemento global da competencia, a través dun uso eficiente dos servizos públicos baseados nas novas tecnoloxías da información e da comunicación para fomentar a competitividade e sostibilidade da economía do turismo.

Arriba