Campaña de Medios

As campañas de promoción do destino turístico Galicia desenvolvidas nos anos 2015 e 2016 están cofinanciadas pola Unión Europea, no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Plan Director e Plan Estratéxico do Camiño de Santiago en Galicia 2015-2021

É unha ferramenta de xestión para a Xunta e unha folla de ruta que marca as directrices para favorecer a conservación e protección do Camiño.

Estratexia 2020
do Turismo de Galicia

A Estratexia nace da necesidade de mellora da competitividade do noso turismo, o cal pretende posicionarse coma sector clave da economía galega, sendo precisa a colaboración dos eidos público e privado para o seu impulso

Plan de Turismo Termal

Estratexia para o desenvolvemento do turismo termal

Proxectos europeos

Cooperación transnacional orientado a xerar, intercambiar e transferir innovación e promoción do sector turístico

Arriba