MANANCIAIS DE GALICIA

Galicia é Auga
Galicia é o principal destino termal de España. O número de mananciais existentes na comunidade supera os 300, o que a converte nunha das rexións europeas con maior riqueza en augas minerais e termais, que xa explotaban os romanos.

Aínda non fixeches o Camiño?

Arriba