PK"wN galicia.csvSn0K`TI $ cWoҏ݊"1 )̮ē4zl㌣#A ~N.yq(Ua\$:JS%䶝f7 }  ЀX>.k{7v;DZe K\o-mh@pzN>!*2P_g|?E:׍k࣯OJBoVƘۼ ~OV:c5s>&4Υ)l5Yk^̛-Ǻd9t1LiXUyIqp~ksɽ.W &]0Vh[GJ,`‘i$?5 Sa),^6׊W`0Z M+ ^OzuPKv\lyPK"wNturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8j