Turgalicia Turismo de Galicia

Xunta de Galicia
Inicio > Utilidades do portal > Descarga de coordenadas > Engadir á "Miña viaxe"

Carga de puntos de interese en Navman GPS

1. Navman GPS e Smart ST

A incorporación de puntos de interese no GPS Navman realizase a partir de un software, este pode ser o oficial, Smart ST, ou ben unha aplicación de transformación de formatos como é o caso do GPSBabel.

O Smart ST é un software que se obtén ó mercar un GPS Navman. Este software pode actualizarse a través da páxina web de Navman.

http://www.navman.com/in-car/europe/Espana/

Sistemas operativos necesarios: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 SE

Navman GPS

2. Utilización de Smart ST Desktop

Desde a web de Turgalicia hai dispoñibles para a descarga ficheiros de puntos de interese en formato Navman CSV. A incorporación dos puntos de interese nos dispositivos GPS Navman realizarase mediante a aplicación Smart ST, seguindo o proceso descrito a continuación

2.1. Carga de puntos de interese

O ficheiro cos puntos de interese cargarase no dispositivo GPS seguindo as seguintes instrucións:

 1. Despois de instalado o Smart St Desktop no ordenador executarase a aplicación para importar os arquivos de puntos descargados e almacenados previamente

 2. Antes de nada será necesaria a conexión do GPS ó computador por medio dun cable USB. Producirase unha sincronización. Unha vez sincronizado o GPS seleccionarase “mapa” opción “puntos de interese” e abrirase o editor de puntos de interese Smart ST.

 3. Seleccionarase a opción abrir arquivo de texto ou haberá que facer clic na icona que aparece na barra (Abrir). Navegarase polo directorio ata atopar onde están almacenados os arquivos .csv dos POI.

  Editor de puntos de interes

 4. Do listado que aparece deberán seleccionarse os arquivo que interesan (arquivos csv).

  Editor de puntos de interes

 5. Seleccionada a opción arquivo, este deberá gardarse no dispositivo facendo clic na icona que semella unha PDA (PDA) .

  Opciones

 6. Na pantalla anterior pódese indicar si se desexa que o punto de interese estea activo e o tipo de aviso. Permite seleccionar o nivel de visibilidade de iconas e indicar estas. Isto poderá facerse clicando no botón que ten tres puntos e se busca o arquivo coa extensión .bmp.

 7. Unha vez aceptado o cadro de diálogo deberase incorporar o nome con que o arquivo será gardado no dispositivo

  Nombre de archivo

  Editor de puntos

 8. Unha vez gardados os novos POI, a aplicación poderá pecharse e retirar o GPS conectado o computador por medio dun cable USB.

2.2. Visualizar os puntos de interese

Despois de cargados os puntos de interese, estes poderán visualizarse no dispositivo Navman GPS de maneira rápida e sinxela

3. Mecanismos de conversión a outros formatos con GPS Babel

3.1 Carga de puntos de interese

O programa GPSBabel permite a conversión entre máis de 140 formatos de arquivos para poder traballar con eles en diferentes programas de edición e tratamento de datos xeográficos e modelos de receptores GPS.

 

Compárteme en...

A Miña viaxe

A miña viaxe

Preparando a viaxe...

Almacena toda a información necesaria para organizar a túa viaxe: museos, monumentos, lugares de interese, aloxamentos, restaurantes...

Unha vez o teñas feito, poderás ver o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar as túas localizacións en GPS

Durante a viaxe...

Xa estás disfrutando de Galicia, aquí poderás consultar o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar a túas localizacións en GPS

Si dispós dun móvil con GPS poderás ver a túa situación no mapa.

Despois da viaxe

Agora que xa estás de volta, poderás anotar o que che pareceu o que visitaches, e tamén marcar o que non pudiedeches ver, para non olvidarte na próxima!

Entrar
Xunta de Galicia Turismo de Galicia

© 2013 Turismo de Galicia | Todos os dereitos reservados
Política de privacidade | Contacto | Accesibilidade

Arriba