FILTROS

We show a total of 7263 sightings found.

Calidris alba

Council: NIGRÁN
Coment:
1 ex. xunto con Arenaría interpres
Birdwatcher: Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte

Haematopus ostralegus

Council: NIGRÁN
Coment:
7 ex. na ílla da garza, Monte lourído
Birdwatcher: Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte

Charadrius hiaticula

Council: VIGO
Coment:
4 ex. na praia da Calzoa
Birdwatcher: Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Fole

Haematopus ostralegus

Council: VIGO
Coment:
7 ex. na praia da Calzoa
Birdwatcher: Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte

Rallus aquaticus

Council: FOZ
Coment:
2 ex. en xunqueira do Centiño
Birdwatcher: Fátima Maañón Lage

Arenaria interpres

Council: NIGRÁN
Coment:
12 ex. na praía de Cansadoura, Patos.
Birdwatcher: Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte

Larus marinus

Council: VIGO
Coment:
1 ex. en Cabo Estay.
Birdwatcher: Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Fole

Calidris alba

Council: VIGO
Coment:
7 ex. xunto con Arenaría interpres, en Cabo Estay.
Birdwatcher: Carlos Luciarte, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte

Arenaria interpres

Council: VIGO
Coment:
15 ex. en Cabo Estay, Canido
Birdwatcher: Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Luciarte, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Fole, Carlos Luciarte

Ardea cinerea

Council: NIGRÁN
Coment:
20 ex. na foz da Ramallosa
Birdwatcher: Carlos Luciarte, Carlos Fole, Carlos Luciarte, Carlos Fole
Máis eventos
Xunta de Galicia

© 2016 Turismo de Galicia | All rights reserved
Privacy policy | Contact | Accessibility

Galicia
Arriba