FILTROS

We show a total of 11780 sightings found.

Riparia riparia

Council: O PORRIÑO
Coment:
Pequena colonia establecida este mesmo ano nun talude artificial orixinado durante a construcción dun edificio.
Birdwatcher: Porfirio Solla González

Hieraaetus pennatus

Council: VIGO
Coment:
1 ex. morfo claro cunha prea recén capturada, posible Streptopelia decaocto.
Birdwatcher: Porfirio Solla González, Porfirio Solla González, Porfirio Solla González, Porfirio Solla González

Streptopelia turtur

Council: VILALBA
Coment:
Varios ex. na zona de Vilagondriz.
Birdwatcher: Juan Antonio Gómez Escariz

Oriolus oriolus

Council: XERMADE
Coment:
Escoitado 1 ex. na zona de Roupar.
Birdwatcher: Juan Antonio Gómez Escariz

Sylvia borin

Council: XERMADE
Coment:
Visto 1 ex. na zona de Roupar.
Birdwatcher: Juan Antonio Gómez Escariz

Pernis apivorus

Council: CERVANTES
Coment:
1 ex. sobre a mallada do Mustallar
Birdwatcher: Augusto de Castro, Óscar Rivas López

Accipiter nisus

Council: FERROL
Coment:
1 parella na zona da Pedreira, en Covas. O macho portaba un polo de Sturnus unicolor, sendo asediado por adultos da especie.
Birdwatcher: Juan Antonio Gómez Escariz

Alectoris rufa

Council: FERROL
Coment:
4 ex. na zona de Ponzos. Supoño que soltados por cazadores. Había unha caixa de transporte de animais vivos tirada preto.
Birdwatcher: Juan Antonio Gómez Escariz

Sylvia borin

Council: CERVANTES
Coment:
Varios ex. na pista que sube ao Mustallar dende Piornedo
Birdwatcher: Augusto de Castro, Óscar Rivas López

Pernis apivorus

Council: CERVANTES
Coment:
1 ex. sobre a mallada do Mustallar
Birdwatcher: Óscar Rivas López, Augusto de Castro
Máis eventos
Arriba