ANA ISABEL DÍAZ DOMÍNGUEZ

Guías oficiais de turismo
32

Localización

Cesión de datos

Autoriza a cesión ás empresas organizadoras de excursións turísticas
Autoriza a cesión a outros departamentos da Administración autonómica

Idiomas

Idiomas: [{"id":"30001003","valor":"Inglés"},{"id":"30001002","valor":"Castelán"},{"id":"30001001","valor":"Galego"}]
Última actualización: 09/02/2018
Arriba