Turgalicia Turismo de Galicia

Xunta de Galicia
 • Parque Nacional das Illas Atlánticas
  Parque Nacional das Illas Atlánticas
  Mostrar no mapa
  Mostrar no mapa
 • Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés
  Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés

  Paisaxes da raia seca...

 • Fragas do Eume
  Fragas do Eume

  O bosque soñado...

 • Parque natural Monte Aloia
  Parque natural Monte Aloia

  O lecer da natureza...

 • Parque natural do Invernadeiro
  Parque natural do Invernadeiro

  Lección de montaña...

 • Serra da Enciña da Lastra
  Serra da Enciña da Lastra

  O tesouro do Sil...

Inicio > Visita estes... destinos > Espazos naturais > Engadir á "Miña viaxe"

LIC - Rede Natura 2000

Para asegurar a conservación de diferentes espazos debido ao seu interese natural , cultural,científico, educativo ou paisaxístico estes poden ser declarados Zona de Especial Protección dos Valores Naturais (ZEPVN). Inclúense nesta consideración as zonas especiais da Rede Natura 2000 (directiva CEE 79/409 e 92/43) que non teñan outra figura de protección e nelas será posible a realización de usos e actividades tradicionais sempre que non vulneren os valores protexidos. Natura 2000, é unha rede europea de espazos naturais protexidos que inclúe os Lugares de Importancia Comunitaria (L.I.C) e as Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA).

  • O Courel

   O Courel

   Sen dúbida, O Courel é a gran reserva verde de Galicia...

  • Os Ancares

   Os Ancares

   Ancares é nome orixinal de río que prestou a súa sonoridade ás montañas máxicas...

  • Ribeira Sacra e Canón do Sil

   Ribeira Sacra e Canón do Sil

   A erosión fluvial do Sil labrou sen pausa a profunda fenda...

  • Carnota - Monte Pindo

   Carnota - Monte Pindo

   Praias, dunas e marismas; cantís, illas, reserva mariña...

  • Estaca de Bares

   Estaca de Bares

   Internándose no mar para separar as augas do Atlántico das do Cantábrico...

  • Monte e Lagoa de Louro

   Monte e Lagoa de Louro

   O Monte Louro agroma solitario na punta norte da entrada á ría de Muros e Noia...

  • Pena Trevinca

   Pena Trevinca

   Aquí encóntrase o punto máis alto de Galicia...

  • Costa da Vela

   Costa da Vela

   Este é un mundo virxe no que o mar e os piñeiros son os donos da paisaxe...

  • Macizo Central

   Macizo Central

   É o hábitat do lobo, o xabaril, o cervo... E de bosques únicos de bidueiro ou acivro...

Todos os ZEPVN-LIC...

LIC - Rede Natura 2000 no mapa...

Necesita javascript para ver o mapa

Compárteme en...

A Miña viaxe

A miña viaxe

Preparando a viaxe...

Almacena toda a información necesaria para organizar a túa viaxe: museos, monumentos, lugares de interese, aloxamentos, restaurantes...

Unha vez o teñas feito, poderás ver o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar as túas localizacións en GPS

Durante a viaxe...

Xa estás disfrutando de Galicia, aquí poderás consultar o plano da túa ruta, gardar información en PDF ou exportar a túas localizacións en GPS

Si dispós dun móvil con GPS poderás ver a túa situación no mapa.

Despois da viaxe

Agora que xa estás de volta, poderás anotar o que che pareceu o que visitaches, e tamén marcar o que non pudiedeches ver, para non olvidarte na próxima!

Entrar
Xunta de Galicia Turismo de Galicia

© 2013 Turismo de Galicia | Todos os dereitos reservados
Política de privacidade | Contacto | Accesibilidade

Arriba