Estudos e proxectos

Imagen asociada

A análise da demanda no sector turístico pódese estudar dende varias perspectivas: por unha banda, a contabilización dos visitantes chegados a un lugar e, por outra banda, a análise das motivacións e do perfil destes visitantes.

Nesta sección analízanse o perfil xeral dos visitantes que se achegan á Galicia.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

ESTUDOS E PROXECTOS
Enquisa estival en destino

Enquisa realizada pola USC en convenio con Turgalicia para o estudo do turismo no período estival en Galicia, dende 1997 ata 2010.
A partir de entonces bota a andar un novo proxecto desenvolvido por Turismo de Galicia, a Enquisa do Turismo en Destino de Galicia (ETDG), executando unha revisión metodolóxica completa que inclúe a extensión da operación a todos os meses do ano. Esta previsto o comezo da publicación de datos da ETDG neste ano 2017.


Outros informes:

Enquisa de destino. Análise estatística sobre o turismo en Galicia (TURGALICIA) 2010.

Hemeroteca (outros informes):