Datos estatísticos
Imagen asociada

A Enquisa de Ocupación é unha operación estatística que recolle a información dos establecementos regrados sobre o volume de viaxeiros, noites e os graos de ocupación dos mesmos.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Ocupación hoteleira por puntos turísticos


Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise do grao de ocupación segundo a categoría dos establecementos hoteleiros: Número de viaxeiros, noites e outras variables que poidan determinar as características da ocupación.

Ocupación en establecementos hoteleiros por puntos turísticos:

Libro de cálculo (xlsx)

Texto plano (csv)