Estudos e proxectos

Imagen asociada

Medición e caracterización do turismo de reunións a través dun rexistro das reunións celebradas en toda a comunidade


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

ESTUDOS E PROXECTOS
Congresos e reunións

Turismo de Galicia, no marco das actividades de investigación da súa competencia, iniciou en 2010 unha liña de investigación enfocada ao turismo de reunións co obxectivo de tentar medir a dimensión real deste segmento e as súas principais características tanto do lado da oferta como da demanda. A análise ofrece unha panorámica xeral e aborda os principais aspectos do perfil do turista de congresos seguindo o esquema do cuestionario elaborado para o efecto cos seguintes epígrafes: organización e características da viaxe, comportamento no destino, valoración e satisfacción e perfil sociodemográfico.


Últimos informes elaborados:

12 - 2016 | Informe: Congresos e reunións : Informe

Hemeroteca de informes: