Datos estatísticos
Imagen asociada

A   Enquisa de Ocupación  é unha operación estatística que recolle a información dos establecementos regrados sobre o volume de viaxeiros, noites e os graos de ocupación dos mesmos.


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

DATOS ESTATíSTICOS
Ocupación regrada por xeodestino


Para describir o funcionamento da oferta e da demanda dentro do sector dos establecementos regrados débense estudar aquelas variables que poidan ter influencia en dito comportamento. Neste apartado considéranse as variables que poidan ser pertinentes para a análise do grao de ocupación nos diferentes xeodestinos de Galicia. Tales como: número de viaxeiros, pernoitas, tipo de establecemento no que se aloxan, categoría, residencia dos enquisados... E outras variables que poidan determinar as características da ocupación.


Ocupación segundo xeodestino:

Establecementos hoteleiros (EOH)  
Libro de cálculo (xlsx)
Texto plano (csv)

Apartamentos turísticos (EOAP)  
Libro de cálculo (xlsx)
Texto plano (csv)

Campamentos turísticos (EOAC)  
Libro de cálculo (xlsx)
Texto plano (csv)

Turismo rural (EOTR)  
Libro de cálculo (xlsx)
Texto plano (csv)


Rendibilidade segundo xeodestino:

Establecementos hoteleiros (EOH)  
Libro de cálculo (xlsx)
Texto plano (csv)