Observatorio turístico

Imagen asociada

Información do mercado de traballo na industria turística, elaborada a partir dos datos obtidos de diversas fontes, como son os datos mensuais de afiliación á Seguridade Social e datos trimestrais da Enquisa de Poboación Activa, EPA.

 


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

OBSERVATORIO TURíSTICO
Mercado de traballo: Informe anual

Nesta sección recóllese a información sobre o emprego no sector turístico en Galicia a través de dúas fontes:

  1. Afiliación á Seguridade Social: Información que recolle, a partir da explotación das cifras de afiliación dos traballadores aos diferentes rexímenes da S.S. A información procede do Ministerio de Traballo e Inmigración recollida a través da páxina web do IGE.
  2. Enquisa de Poboación Activa: Ofrece información sobre o número de ocupados e parados, por actividade económica da empresa nas actividades económicas características do sector turístico, segundo a Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). A información procede da explotación dos datos que inclúe a Enquisa de Poboación Activa (EPA) que elabora trimestralmente o Instituto Nacional de Estadística (INE) e o Instituto Galego de Estadística (IGE).

Últimos informes elaborados:

12 - 2019 | Emprego no sector turístico galego. Informe anual : Informe

Hemeroteca de informes:Outros informes:

ERTE nas ramas do turismo segundo provincia 2020.

Hemeroteca (outros informes):