Observatorio turístico

Imagen asociada

Información do mercado de traballo na industria turística, elaborada a partir dos datos obtidos de diversas fontes, como son os datos mensuais de afiliación á Seguridade Social e datos trimestrais da Enquisa de Poboación Activa, EPA.

 


Se desexa ver o arquivo no formato de OpenDocument necesita descargar o programa.

http://www.libreoffice.org/

 

Se desexa abrir o arquivo con Adobe Reader necesita descargar o programa.

http://get.adobe.com/es/reader/

OBSERVATORIO TURíSTICO
Mercado de traballo: EPA

Información sobre o número de ocupados e parados, por actividade económica da empresa nas actividades económicas características do sector turístico, segundo a Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). A información procede da explotación dos datos que inclúe a Enquisa de Poboación Activa (EPA) que elabora trimestralmente o Instituto Nacional de Estadística (INE) e o Instituto Galego de Estadística (IGE).


Últimos informes elaborados:

3 - 2020 | Enquisa de Poboación Activa 1T : Informe

Hemeroteca de informes:Área de Estudos e Investigación:

Enquisa de Poboación Activa Enquisa de Poboación Activa