Área de Estudos e Investigación
Imagen asociada

Descrición de bolsas de formación práctica ofertadas dentro da Área de Estudos e Investigación dentro da Axencia Turismo de Galicia, destinadas á especialidade de estatística e á especialidade de turismo.

ÁREA DE ESTUDOS E INVESTIGACIóN
Bolsas de formación

Imprimir

CONVOCATORIA 2019

 

Excepcionalmente as bolsas de formación práctica na Área de Estudos e Investigación da Axencia Turismo de Galicia non serán convocadas.

 


CONVOCATORIA 2018

Publicado no Diario Oficial de Galicia do martes, 30 de xaneiro de 2018, as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Concretamente unha bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística.

 

RESOLUCIÓN do 11 de xaneiro de 2018 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante os anos 2018 e 2019, e se procede á súa convocatoria

 

ANUNCIO polo que se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia durante os anos 2018 e 2019

 

ANUNCIO polo que se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia durante os anos 2018 e 2019 e se procede á súa publicación

 

ANUNCIO polo que se convoca aos candidatos admitidos das bolsas de formación práctica en distintas áreas da Axencia Turismo de Galicia á realización da proba de coñecementos turísticos

 

ANUNCIO coa valoración de méritos da bolsa de formación na área de Estudos e Investigación para os anos 2018-2019

 

ANUNCIO da comisión de valoración polo que se fan públicas as puntuacións definitivas da proba de coñecementos e da baremación dos méritos e se convoca aos candidatos para a entrevista do proceso de selección para a bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia

 

RESOLUCIÓN polo que se fan públicas as puntuacións definitivas da bolsa de formación práctica na área de estudos e investigación de turismo de galicia durante os anos 2018 e 2019

 


CONVOCATORIA 2017

Publicado no Diario Oficial de Galicia do martes, 17 de xaneiro de 2017, as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Concretamente unha bolsa de formación na Área de Estudos e Investigación na especialidade de estatística para a realización de labores de investigación, tratamento e análise de datos en materia turística.

 

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2016 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante os anos 2017-2018 e se procede á súa convocatoria

 

ANUNCIO polo que se fan públicas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia para os anos 2017 e 2018

 

ANUNCIO polo que se fan públicas as listaxes definitivas de admitidos e excluídos do proceso de selección para as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia de Turismo de Galicia para os anos 2017 e 2018 e se procede á súa publicación

 

ANUNCIO da Comisión de valoración do procedemento de concesión de bolsas de formación práctica en distintas áreas da Axencia Turismo de Galicia durante os anos 2017 e 2018 polo que se convoca aos candidatos admitidos á realización da proba de coñecementos turísticos

 

ANUNCIO da comisión de valoración polo que se fan públicas as puntuacións provisionais da proba de coñecementos e da baremación dos méritos e se convoca aos candidatos para a entrevista do proceso de selección para a bolsa de formación práctica especializada na Área de Estudos e Investigación de Turismo de Galicia

 

Anuncio do órgano instrutor do proceso de concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia polo que se fan públicas as puntuacións da bolsas de formación práctica na Área de Estudos e Investigación da Axencia Turismo de Galicia durante os anos 2017 e 2018

 

Informe-proposta de resolución para a concesión da bolsa da Área de Estudos e Investigación 2017-2018

 


CONVOCATORIA 2016

 

Publicado no Diario Oficial de Galicia do mércores, 23 de marzo de 2016, as bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. Concretamente dúas bolsas de formación na Área de Estudos e Investigación: Unha bolsa de formación na especialidade de estatística e unha bolsa de formación na especialidade de turismo

 

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante o ano 2016 e se procede á súa convocatoria 


EXTRACTO da Resolución do 9 de marzo de 2016 pola que se regulan as bases para a concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas durante o ano 2016 e se procede á súa convocatoria

 

ANUNCIO coas listaxes definitivas de admitidos e excluídos do proceso de bolsas en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia

 

ANUNCIO da comisión de valoración do procedemento de bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia polo que se convoca aos admitidos das Bolsas A e B á entrevista persoal

 

ANUNCIO coas puntuacións por méritos das bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia

 

ANUNCIO coas puntuacións definitivas das bolsas de formación práctica en áreas da Axencia Turismo de Galicia