16 abr 2018

Anuncio coa valoración de méritos das bolsas de formación en oficinas de turismo para o ano 2018

 

Anuncio do órgano instrutor do proceso de concesión de bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia polo que se fan públicas as puntuacións correspondentes á valoración méritos dos candidatos admitidos. Procedemento TU981A

Arriba