09 mai 2017

Anuncio do órgano instrutor do proceso de concesión de bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores durante os anos 2017 e 2018 polo que se fan públicas as puntuacións dos candidatos admitidos

Arriba