29 mai 2017

Informe-proposta de resolución para a concesión da bolsa da Área de Estudos e Investigación 2017-2018

 INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓN PARA A CONCESIÓN  DE BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN DIVERSAS ÁREAS DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA POLO QUE SE FAN PÚBLICAS AS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS DA BOLSA DE FORMACIÓN PRÁCTICA NA ÁREA DE ESTUDOS E INVESTIGACIÓN  DA AXENCIA TURISMO DE GALICIA DURANTE OS ANOS 2017 E 2018.

Arriba