19 mai 2022

CURSO ACHEGAMENTO Á LINGUA DE SIGNOS E ÁS PERSOAS XORDAS PARA PERSOAS XORDAS (NIVEL I)

Pechado

 

 Para solicitar praza: PIQUE AQUÍ  ( ate o 13 de maio)

 

Programa

 

Dentro do Plan de Formación de Turismo de Galicia 2022, inclúese a Formación en Lingua de signos e comunicación con persoas xordas, a través de 2 cursos ( Nivel I e Nivel II), co obxetivo de ampliar coñecementos e mellorar cada vez máis a cualificación profesional dos traballadores do sector turístico galego, mellorar a atención e a comunicación coas persoas xordas e xordocegas no ámbito do turismo en Galicia e favorecer unha sociedade máis inclusiva.

CURSO NIVEL I:  ACHEGAMENTO Á LINGUA DE SIGNOS E ÁS PERSOAS XORDAS PARA PERSOAS XORDAS


DATA: Do 19 de maio ao 21 de xuño de 2022

HORARIO: Os martes e xoves de 10:00 a 12:00 con clases a través de aula virtual. Obrigatorio conectarse nas horas do curso.

Nº PRAZAS: 14

CONTIDOS:

O curso ten unha duración de 20 horas, e combinará formación teórica e práctica, achegando ás persoas participantes non só á lingua de signos, senón tamén á realidade social e cultural da comunidade xorda.

Contidos teóricos:

 • Achegamento á comunidade xorda: aclaración de conceptos.
 • A xordeira e a xordocegueira: definición e clasificación.
 • Atención a persoas xordas no ámbito do sector turístico.
 • Recursos profesionais e recursos técnicos de interese.
 • Nocións básicas de gramática da Lingua de Signos Española. 

Contidos prácticos:

 • Alfabeto dactilolóxico da LSE.
 • Saúdos e presentacións.
 • Pedir e dar información persoal.
 • As persoas: descrición persoal e estados de ánimo.
 • Actividades  básicas da vida cotiá.
 • Viaxes e medios de transporte.


METODOLOXÍA:
Curso telepresencial con clases en directo nas que os docentes realizarán as explicacións dos contidos teóricos e prácticos, resolverán as dúbidas do alumnado e se realizarán actividades prácticas de carácter individual e grupal. O alumnado do curso terá á súa disposición material audiovisual de repaso e práctica.

DESTINATARIOS: Persoal do sector turístico de Galicia que desexe adquirir coñecementos básicos sobre a comunidade xorda e a lingua de signos e adquirir destrezas comunicativas que faciliten a atención ás persoas xordas e xordocegas no ámbito do sector turístico.

REQUISITOS:
Estar a traballar  (empregado/autónomo) ou en situación de desemprego  no sector turístico de Galicia.

REQUISITOS  TECNOLÓXICOS:
Dispoñer dun dispositivo informático con cámara e micrófono (ordenador ou tableta).
Dispoñer de conexión a internet.
Conectarse ás clases coa cámara acendida para que os docentes podan realizar o seguimento e avaliación dos coñecementos prácticos adquiridos.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN:
O alumnado do curso deberá asistir a un mínimo do 80% das sesións para obter o certificado. A avaliación dos coñecementos teóricos adquiridos realizarase mediante unha proba tipo test e os coñecementos prácticos mediante a avaliación continua dos exercicios prácticos propostos polos docentes e realizados ao longo do curso, tendo que superar ambas partes para obter certificado.

CERTIFICADO:
Obterán certificado de participación expedido por Turismo de Galicia  de 20 horas os que superen o curso de acordo aos criteros de avaliación.

PREZO DO CURSO:

O curso é gratuíto, financiado por Turismo de Galicia.
 
INSCRICIÓN:
Para solicitar praza: PIQUE AQUÍ  ( ate o 13 de maio)


Máis información:  formacion.turismo@xunta.gal

 

Arriba