Os arquivos adxuntos recollen datos estatísticos fundamentais sobre a oferta turística de Galicia, incluíndo os principais establecementos que constitúen a rede de aloxamento da nosa Comunidade Autónoma..

Son datos actualizados mensualmente, e baseados nos procedementos administrativos e nos asentos efectuados no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas, REAT, de Turismo de Galicia.

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

 

Arriba