Pensando en volver a ti
Galicia. Gárdasme o segredo?
Presume de Galicia
Campaña 2011
Xuño. Promoción 2012
Decembro. Promoción 2012
Folleto
Rías Galegas

O trazo máis singular da costa de Galicia é a presenza das rías. Trátase de brazos de mar que se introducen no continente creando un litoral recortado.