FORMACIÓN BÁSICA

Medidas de prevención da Covid-19. O Novo Plan de Lecer Nocturno de Galicia.

 Nivel básico (2 horas)Nota: Actualización de normativa. 

   Máis información (Formato PDF)
 


 

PROGRAMA DE CONTIDOS


Materiais de consulta

   Descargue aquí o material da formación básica (Formato PDF)


Vídeos formativos

1. O NOVO PLAN DE LECER NOCTURNO DE GALICIA

1.1. Obxectivos e niveis.
Marta Piñeiro Sotelo. Xefa de Servizo de Control e Auditorías. Dirección Xeral de Saúde Pública
Obxectivos e niveis Faga clic aquí para reproducir o vídeo

2. INFECCIÓN POR SARS-CoV-2.

2.1. Que é o SARS-CoV-2. Como se transmite.
Tato Vázquez Lima. Presidente Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
Que é o SARS-CoV-2. Como se transmite. Faga clic aquí para reproducir o vídeo

2.2. Que é a COVID-19 e cales son os síntomas. Consecuencias da infección pola COVID-19.
Tato Vázquez Lima. Presidente Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
Que é a COVID-19 e cales son os síntomas. Consecuencias da infección pola COVID-19 Faga clic para reproducir o vídeo

2.3. Síntomas e actuacións en caso de contaxio. Illamento do caso sospeitoso. Caso e contacto.
Pedro Rascado Sedes. Xefe Servizo de Medicina Intensiva da Area Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza
Síntomas e actuacións en caso de contaxio. Illamento do caso sospeitoso. Caso e contacto Faga clic para reproducir o vídeo

3. PRINCIPAIS MEDIDAS ANTE A COVID-19

3.1. Uso correcto da máscara. Tipos de máscaras.
Elvira Íñiguez Pichel. Xefa de Sección de Epidemioloxía. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Uso correcto da máscara. Tipos de máscaras Faga clic aquí para reproducir o vídeo

3.2. Lavado de mans e outras medidas de hixiene.
Elvira Íñiguez Pichel. Xefa de Sección de Epidemioloxía. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Lavado de mans e outras medidas de hixiene. Faga clic aquí para reproducir o vídeo

3.3. Distancia de seguridade e capacidades neste nivel.
Elvira Íñiguez Pichel. Xefa de Sección de Epidemioloxía. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Distancia de seguridade e capacidades neste nivel Faga clic aquí para reproducir o vídeo

3.4. A importancia da ventilación. Medición de CO2.
Marta Piñeiro Sotelo. Xefa de Servizo de Control e Auditorías. Dirección Xeral de Saúde Pública.
A importancia da ventilación. Medición de CO2. Faga clic aquí para reproducir o vídeo

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS

4.1. Limpeza e desinfección: pautas para a súa realización; produtos autorizados.
4.2. Organización adecuada dos espazos (itinerarios e zonas comúns).
4.3. Medidas complementarias e medidas hixiénicas específicas das actividades.

Patricia Beiro SanRomán. Profesora de Nutrición e Hixiene dos Alimentos. Centro Superior de Hostalaría de Galicia.
Limpeza e desinfección: pautas para a súa realización; produtos autorizados Faga clic aquí para reproducir o vídeo
(Vídeo correspondente ás seccións 4.1, 4.2 e 4.3)

4.4. Rexistro de clientes.
Marta Piñeiro Sotelo. Xefa de Servizo de Control e Auditorías. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Rexistro de clientes Faga clic aquí para reproducir o vídeo


 

Inscríbete para examinarte e obter o teu certificado
Enviarase o enlace para facer o test a partir do luns 11 de outubro

Arriba
Axúdanos a mellorar!