FORMACIÓN AVANZADA

Medidas de prevención da COVID-19 para o sector da Hostalaría e Restauración

 Nivel avanzado (4 horas)Nota: Actualización de aforos. 

   Máis información sobre a actualización de aforos (Formato PDF)
 


 

PROGRAMA DE CONTIDOS


Materiais de consulta

   Descargue aquí o material da formación avanzada (Formato PDF)


Vídeos formativos

1. O NOVO PLAN PARA O SECTOR DA HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN

1.1. Obxectivos e niveis.
Marta Piñeiro Sotelo. Xefa de Servizo de Control e Auditorías. Dirección Xeral de Saúde Pública
Obxectivos e niveis Faga clic aquí para reproducir o vídeo

2. INFECCIÓN POR SARS-CoV-2.

2.1. Que é o SARS-CoV-2. Como se transmite.
Tato Vázquez Lima. Presidente Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
Que é o SARS-CoV-2. Como se transmite. Faga clic aquí para reproducir o vídeo

2.2. Que é a COVID-19 e cales son os síntomas. Consecuencias da infección pola COVID-19.
Tato Vázquez Lima. Presidente Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
Que é a COVID-19 e cales son os síntomas. Consecuencias da infección pola COVID-19 Faga clic para reproducir o vídeo

2.3. Síntomas e actuacións en caso de contaxio. Illamento do caso sospeitoso. Caso e contacto.
Pedro Rascado Sedes. Xefe Servizo de Medicina Intensiva da Area Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza
Síntomas e actuacións en caso de contaxio. Illamento do caso sospeitoso. Caso e contacto Faga clic para reproducir o vídeo

2.4. Control da transmisión: Detección precoz de casos, manexo dos contactos estreitos e cribados.
Pedro Rascado Sedes. Xefe Servizo de Medicina Intensiva da Area Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza
Control da transmisión:</b> <b>Detección precoz de casos, manexo dos contactos estreitos e cribados Faga clic para reproducir o vídeo

2.5. As probas diagnósticas (PCR/tests de antíxenos) e seroloxías
Tato Vázquez Lima. Presidente Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)
As probas diagnósticas (PCR/tests de antíxenos) e seroloxías Faga clic para reproducir o vídeo

3. PRINCIPAIS MEDIDAS ANTE A COVID-19

3.1. Uso correcto da máscara. Tipos de máscaras.
Elvira Íñiguez Pichel. Xefa de Sección de Epidemioloxía. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Uso correcto da máscara. Tipos de máscaras Faga clic aquí para reproducir o vídeo

3.2. Lavado de mans e outras medidas de hixiene.
Elvira Íñiguez Pichel. Xefa de Sección de Epidemioloxía. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Lavado de mans e outras medidas de hixiene. Faga clic aquí para reproducir o vídeo

3.3. Distancia de seguridade e capacidades neste nivel.
Elvira Íñiguez Pichel. Xefa de Sección de Epidemioloxía. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Distancia de seguridade e capacidades neste nivel Faga clic aquí para reproducir o vídeo

3.4. A importancia da ventilación. Medición de CO2.
Marta Piñeiro Sotelo. Xefa de Servizo de Control e Auditorías. Dirección Xeral de Saúde Pública.
A importancia da ventilación. Medición de CO2. Faga clic aquí para reproducir o vídeo

3.5. Vacinas.
Rosa Álvarez Gil. Técnica de vacinas do Servizo de Enfermedades Transmisibles. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Vacinas Faga clic aquí para reproducir o vídeo

4. MEDIDAS ESPECÍFICAS NA HOSTALARÍA

4.1. Limpeza e desinfección: pautas para a súa realización; produtos autorizados.
4.2. Organización adecuada dos espazos (itinerarios e zonas comúns).
4.3. Medidas complementarias e medidas hixiénicas específicas das actividades (cociña, barra...).

Patricia Beiro SanRomán. Profesora de Nutrición e Hixiene dos Alimentos. Centro Superior de Hostalaría de Galicia.
Limpeza e desinfección: pautas para a súa realización; produtos autorizados Faga clic aquí para reproducir o vídeo
(Vídeo correspondente ás seccións 4.1, 4.2 e 4.3)

4.4. Importancia do emprego de materiais dun só uso.
4.5. Información sobre formas e sistemas de pagamento, itinerarios, zonas comúns.
4.6. Rexistro de clientes.

Patricia Beiro SanRomán. Profesora de Nutrición e Hixiene dos Alimentos. Centro Superior de Hostalaría de Galicia.
Importancia do emprego de materiais dun só uso. Faga clic aquí para reproducir o vídeo
(Vídeo correspondente ás seccións 4.4, 4.5 e 4.6)

4.7. Pass COVID/Radar COVID
Olaia Pérez Mártínez. Médica preventivista. Técnica do Servizo de Epidemioloxía. Dirección Xeral de Saúde Pública.
Pass COVID/Radar COVID Faga clic aquí para reproducir o vídeo

5. RELACIÓNS COA CLIENTELA

5.1. Servizo e orientación ao cliente sobre as normas de hixiene, tanto a nivel individual como colectivo (grupos e familias).
5.2. Transmisión de confianza e seguridade ao cliente sobre os servizos da hostalería.
Ángel Benavente García. Profesor Resp. do Departamento de Servizos do Centro Superior de Hostalaría de Galicia.
Transmisión de confianza e seguridade ao cliente sobre os servizos da hostalería Faga clic aquí para reproducir o vídeo
(Vídeo correspondente ás seccións 5.1 e 5.2)

 


Inscríbete para examinarte e obter o teu certificado

Arriba
Axúdanos a mellorar!