PKb6qO galicia.csv;n0pm pș)5EEn[L)>v7ER7W0F| G,g\^~$hɒrĴ8H2}ET/ynGJL#T[;F1k:t!GFddsk:9Y0،X>]M@g[dʈѕb-|s]yGUj1v e2>#wz[;ISo>tL];K>R>v4}ncFw#xkݢxݖbB]\kr3h:(82Zvm#~-VRO)c==aRco