PKi}P galicia.csvXK6$]\BFa$6^f˻#'.@4 $Ҍׯ{O%Ӓ44a>>f4-y]N )+ mFLGjFu%O?M 7,aBJܢ<2l5gӼ c31wmۋfߞD1\̓iN ˔B"!7 #>Jعw\hL~p9A4*YC9bHja <>Vo-\5$/"K|q!P~mzͶ2bf 5t[@;og3&:ߍ]~*Ke57j;6ա;\t.ovɴKAwBҘ*PiQ&@vpLGI)kTs´v~wc<(Ky3@{]!MPU'l]vӴ$Ia}d*aA"XlAa:PKyy!{`jG[/eEF#i~ņPwަvJM=U#kN'`X/n1ver¨X 9v/b, &t#ޢHjq#V}%wGB;ޑNT(T Vw~%:0>4"Ϡ3WsXXZv$5UOs٬@T SwoB5kؐ'ˤ"dn衍yf`ʱ188Jex!R޻߷kt6-ʄ[>]6} -R>nͰB% "5#%(ݬLSվ)0y=L-g`[$:/:[LB5K`Fݾ+hbRހ+҃-NEi94R 8&>!Cy40A|Ϧe×`iځJE`)0TciDWSI0٥d_‹C GntHV.v}|8PYXӪ@a'TP~L=:%3,bzkm9#GR yU66Çkath&+׳7pjr2&mƒ19[ smz] 0Tݨ!TgDc/JVp #EZM20Re]Yz@")OW #ADz0cK !\gWw7\(^uẃ r8R v7 v.#-Mb+#x;WWG{?T[,e ;3Boeš,M%P[6p< W4O+'Hڂ jk~@Nã#B. Z DOZ[L{uPK;o\PKi}Pturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8j