PKPP galicia.csvWKn9)ZO ?KE 64M"UrbS$c =U~ bcp6g{gv}/SE95c `Hˌ2b40ق a^:a{,*FHM~ Z \ `8׈U2C BzXX$zBVF6f p=\Ð=S'kp=nIG``t$X%BZ!E/1S0P4?O,R%FSqN\XTÐ B!=p(Cdr&.C?=QJU\%YI)`$X ̮Ԇ9k8s=IK z)Nޏf"ݿg+Iz&SSJ*ʔK=20ń85o-^BTQ@&f`!ځ(AT;,v;/ v)MG~kJ}Kyk4T$jrwA&t i sd(Z% v6Շk!_>{@঩HhoQr?v[EL]dWq-L Tc t_l[aJ4L2AxI|ƀ\'wvm o9u:iqE6߿B"ec>#bg/Pw0 uQKZG8Nz{5{p:"8xM=Lq޿Cz\ ?^&2\E0ol8]N/ff@+Uk"ePfFvw|,[g2?hFt"S8hֽ 7p['J!w:ӭ AW׭qj7A=85mı೪*CE"-TTg]*1݃n 3A7kb@_PlO }z=pTԈ)k\6VPutj)vmƅ)rPldn@#B6-@h HaA1 [^|%FLm| ʍa3e ByXϠxbqvq* uS C Cj뜔=&f`BshNUW2|>5Cs6@'%)7eڶS4hN.pF'tߏryw2m",J:_wt#X)I?0Ls@3Q- ،)Ȁd{BB<;ի-lDmamJ7nvy\7!&hܥ46{3lX b5~@m_;OtmIتdfKOgtdZW]߁@ylpFO Zt @}/pA_jq-禫׽}8 ]sܐ;>p}뒷 Ěx*8+xQܨ;g03^$ <;#Tg'=5U lILfu|F2-6w):ޥmתѻM3?PK! 2PKPPturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8j