PKHVQ galicia.csvZ˒+TIR; A,! C2)7w]rFcSciht>ݘo_-_EmZfƗ}3BƘQVtnmN;?jtzGo TkWV6mC]%uuajܭ iqg ɧ ZThhG'7i"6|VuAZϪ6F~? a֭~]݋otX|taps<hZ'?6Ud w)l}>gk^mTUű%*v`򑒪mt |oL'6U O1^'We"_P2kdnwn::LD¦-'^= :*]qV5ϻ[B~HA67n/EKuAQHR>I5jtA&pa }>v7> Tao @^IG^ص~]:yԷ*Jy1CEkV(Tv8O@l-8tcﰑCw ZpїF2U<6/B#TC.0ĭE<,*LP.i"&%Hĝ+0j߻T-R-/a$%r<UUU϶%e'&v.]X"2ʴ3X Γ"-Rɲ6{g+p%1_mW5EɿZtu87|v~`eaZpJd;ed֤߭w]oK`V7t6B}<ʼv~.++E|:9-2:.݆j81=JQj{vpq.:. B䓗n?DW_Ӫf4J<~AQ0s5+* C]d)"-~6"&;v&Ғ};6¸`]+qp5!8Q#ؽLuƍOǁcۚa1FF[iJ {oUH#)ua1\K҇닪8WbYkE >D\vLyE+e%&i0sSȬR$Ə IQˉ6h,7NmAK\ZM-&9^QxCU qٰ(@y)L5}Oݙ<_>: V-q9&&C$Y6܁J4~r!5.mz^#y\E;sV`Id'ࣩGobVWa:̧ǒ9%X➛':-X6):o 8^FBx $G~\&?[~'BhRsjGtTrD OSJ )}{Ptk{ʝF*d/qfh՚>pS*1+Q3/]pR~CpWS`~F" ͣNjn%qZ}r+ӻv: ~r:)&WZ%*Ҵdy2j=PJ ك5INyL}~N+(E ˶*䁇4Z)pMm!y:7S?h@B3Oe kOnƇf2inxcXc>VnN)Q4F3 -PAj5?QJ%+zʹDže ]D~3GG|pWe&ж4{X8P