Galicia Sabe é a estratexia que marcará a nova folla de ruta que axudará a definir prioridades e a planificar a actividade no turismo enogastronómico dos próximos 4 anos a través dun programa de actuación con 5 liñas estratéxicas elaborado a partir de 10 retos cos que se pretende:

 • Impulsar o recoñecemento da enogastronomía como un elemento clave da identidade cultural de Galicia.
 • Promover unha proposta de turismo enogastronómico sustentable baseada en produtos locais de proximidade e de tempada, no valor das persoas e na paisaxe.
 • Implicar a todos os axentes que participan na cadea de valor da enogastronomía nos diferentes territorios de Galicia e recoñecer e premiar as boas prácticas.
 • Articular un conxunto de programas orientados á mellora da competitividade, a innovación e a creación de produtos de turismo enogastronómico.
 • Aumentar a rendibilidade do turismo enogastronómico de Galicia e reequilibrar o desenvolvemento territorial aproveitando os recursos da produción alimentaria do interior da comunidade autónoma.
 • Construír o relato da enogastronomía de Galicia e renovar as estratexias de marketing e comunicación.
 • Posicionar a Galicia como destino enogastronómico de referencia nos mercados nacionais e internacionais.
 • Dar a coñecer entre o público galego a calidade e variedade do turismo enogastronómico de Galicia.
 • Propoñer un modelo de gobernanza e aliñar os obxectivos estratéxicos dos diferentes axentes que participan na cadea de valor da enogastronomía de Galicia.
 • Desenvolver e dinamizar territorios vitivinícolas.

Un dos eixos desta Estratexia pasa pola la formación e o I+D+I incluíndo entre as súas liñas de acción o proxecto de renovación do Centro Superior de Hostelería de Galicia para convertelo nun polo de innovación tecnolóxica coa creación do novo grao de Innovación Gastronómica e Xestión Hoteleira en colaboración coa USC e a creación dun viveiro de empresas nas instalacións do centro para dinamizar a actividade emprendendora neste sector.
No marco de Galicia Sabe, a Xunta tamén promoverá a renovación e mellora das festas enogastronómicas galegas. Neste ámbito trabállase coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) na elaboración dunha ordenanza tipo que permita armoniazar os criterios organizativos e estéticos destas festas.

 

Ademais, impulsaranse novos itinerarios e rutas ao redor de produtos agroalimentarios con identidade e tradición, amparados por Denominación de Orixe, Indicacións Xeograficas Protexidas ou outras marcas de calidade. A primeira delas é un proxecto piloto ao redor do Queixo e Mel que, na proposta inicial, permite coñecer 13 concellos da provincia de Lugo e vivir preto de 20 experiencias diferentes. É un proxecto aberto a novas incorporacións e susceptible de ser ampliado e complementado por outros.

Para levar adiante itinerarios como o do Queixo e do Mel así como outros futuros, a posta en marcha de Galicia Sabe tamén permitiu xa contar con eficaces instrumentos que están a disposición do sector. Trátase do Mapa de Valor da Enogastronomía de Galicia, unha ferramenta dinámica que identifica e localiza os elementos da cadea de valor da gastronomía e que é froito do traballo de campo que se fixo para a estratexia. Esta análise permite contar cunha base de datos de máis de 2.200 recursos asociados á gastronomía de Galicia, dos que máis de 1.800 están xeorreferenciados.
A partir de toda esa ampla base de datos creáronse unha serie de mapas dinámicos que crean algo así como un gran atlas que xeolocaliza gran cantidade destes recursos. Esta cartografía é un instrumento moi útil para o sector que permite:

 • Identificar claves de éxito para así priorizar os destinos de alto valor gastronómico
 • Detectar oportunidades, establecer a planificación, a formulación e a creación de liñas estratéxicas para por en marcha produtos turísticos a corto e medio prazo, como vimos de facer coa Ruta do Queixo e do Mel que propoñemos
 • Optimizar e unificar os esforzos e recursos
 • Actuar de forma sustentable
   

DOCUMENTOS RELACIONADOS...

Arriba