CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
DE SARGADELOS

O Conxunto Histórico Artístico de Sargadelos
abrangue os restos da antiga fundición e da fábrica
de louza, todo iso fundado polo Marqués de Sargadelos.

Arriba