Poderán solicitar o Bono Turístico de xeito voluntario preto de 20.000 persoas que traballasen nos sectores sanitario e sociosanitario no ámbito do Servizo Galego de Saúde e da Consellería de Política Social que traballaron en primeira liña contra a covid-19. 

A adhesión de persoas beneficiarias ao programa Bono Turístico está regulada pola Resolución  de  22 de xullo de 2020, pola que se establece o procedemento de concesión da tarxeta Bono Turístico #QuedamosenGalicia  para persoal empregado público dos sectores sanitario e socio sanitario da Comunidade Autónoma de Galicia no ano 2020 , que pode consultar aquí, e no que se identifican os seguintes requirimentos:

  • Que a persoa solicitante teña a condición de empregado público do Sistema Público de Saúde de Galicia tanto dependente da Consellería de Sanidade como do Servizo Galego de Saúde e as entidades públicas dependentes deste organismo, así como o persoal empregado público destinado nos centros residencias de maiores, discapacidade e menores calquera que sexa a súa categoría laboral.
  • Que a persoa solicitante teña estado prestando servizos dentro do período comprendido entre o 15 de marzo e 15 de xuño de 2020

O prazo para solicitar a tarxeta finalizou o 10 de decembro de 2020

Todas as declaracións serán validadas para garantir que cumpren cos requirimentos anteriores e as persoas solicitantes recibirán unha notificación electrónica confirmándolle a súa adhesión ou, se fora o caso, o seu rexeitamento. Se a persoa solicitante non estivera de acordo coa resolución poderá realizar a correspondente reclamación empregando un dos procedementos xenéricos que, a tal efecto, están dispoñibles na Sede.

Arriba