PK1}P galicia.xmlQk _!GI52t[  osE|*K"J7%P6MRXu[e *fM?m /8"gz SMHg1HP£QtofVLV]2C)!)>?Ev&yh5∍-w%)ZfG%(3Jg(bՊ ],:YQBIBnNHi(]P}rz|8v aqEנlg@-J(/L- "m3sPK>p8PK1}Pturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8jp8 galicia.xmlPK1}PϜDqturgalicia.bmpPKu