PK6P galicia.xmlQ]K0}٦s c(L ]Lߛ} C|9|ph[iQĴFY[Lz@GI7xibZ"Cƺ ~h]n莥h+z x}YW4۷6WB ɢu,@&BkeI`Ma!4eR Ȅ+Һ_OP}&x4g/,1OdMl?珳<{ρxsJpWCLJ4rWB馭*vs~=΍I PK PK6Pturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8j