PKP galicia.xmlAN0E9edR RU9B)eY4pȞ"AY~?bul {G9ghNi[yx"DbԆDWpewPkYV. b諰}m]ⱟ4,vסqL!{F0DmXi% Z% U!tJv %-c]nKa~RnIx49۸ -HPScZOhuA?tM#0|-D>F'w"PK튊APKPturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8j