PKP;P galicia.xmlQk _!GI[&%(ll}R!ݒ!s>ϽWqz%'.aR *ݕ]6IB`-%u|%97M7 a\8)bܙhcVnV,V 3dSBR|}:x:U By]b[XGzJS>'?VJd>MR(bՎ kYN =RHe(P}Q?osp6@ z h%hx ƴҊ`x*bدsݸPK:PKP;Pturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8j