PKP galicia.xml_k şO!GͿRV-qhnɾ`P9?ϽWn;%F#*aBqHՖ]FO&pc(c Z&^LC|X1'pJ[gTH\[FƋG͙q Ci`t,-a4β,'UA&N[T!p'DDx)W^T IHDׄdSOȓ]Q\^^c}ث+{[]?Giz jI.ŋ20_ (v ]vPK#]<PKPturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8j