PK;>P galicia.xmlQJ0Sxm91Ҏs ځw66%=Cx3&(.'wKC^5V1%P-UEvs>$+Ezì˛sm3Q$knJK4z%g{$FW/p&02jk%Tpbaݯ(P|N "M%c(2Af"ݾݜgGB& SbFV`iV'7mYJ9dؚΛPKȤ PK;>Pturgalicia.bmpe?hA?ENT6jv "[(iDDl("Vjmba6*'%gLrIy}frf5cltߣ`+MSk@]+ N!,T!vȞxpGuR&%eJx):?xp@ ~!$kxp@QC0:?<8`~!517xp V;<8 ~! xp ~!L66N|8\M $:AP ? xpWscҦ+qc]I~v՚^] vvvvlvDvzkgX l5ۆY6{f676qEU*6cNK4drin\9Gt1ݞ:OSzxfz6sA]ԋ'K:y/u7;X_ћWӚ}a}~kKj/Qܢ7*%G]vFkcq̲ڞ4o D2gYQlؒJJDb'U+0O5dQ*JWe11QdeTaU԰]TqoN<إXhy\?OU4y|xi8jPȤ  galicia.xmlPK;>PϜDTturgalicia.bmpPKuy