Newsletter
Galicia NEWS
Boletín nº 1015
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
Melloras de eficiencia enerxética
10/06/2024

A Xunta destinará 10M€ para modernizar e reforzar a eficiencia enerxética das empresas turísticas galegas

La Xunta destinará 10M€ para modernizar y reforzar la eficiencia energética de las empresas turísticas gallegas

imagen divisora
O presidente da Xunta de Galicia xunto aos cociñeiros Estrella Michelín
10/06/2024

Rueda salienta a calidade como principal atractivo turístico de Galicia e clave para o crecemento do sector

Rueda destaca la calidad como principal atractivo turístico de Galicia y clave para el crecimiento del sector

imagen divisora
O Diario Oficial de Galicia publicou a nova convocatoria para a  obtención ou mantemento da marca Q de Calidade Turística e a marca S de Sostibilidade Turística por 210.000€
08/06/2024

Turismo de Galicia incrementa un 23% as axudas para que establecementos turísticos avancen en calidade e sostibilidade

Turismo de Galicia incrementa un 23% las ayudas para que establecimientos turísticos avancen en calidad y sostenibilidad

imagen divisora
Sinatura do convenio para ordenación e control de fluxos de visitantes á Catedral de Santiago e á Oficina do Peregrino
07/06/2024

Xosé Merelles salienta a aposta da Xunta pola ordenación e control de fluxos de visitantes á Catedral de Santiago e á Oficina do Peregrino

Xosé Merelles destaca la apuesta de la Xunta por la ordenación y control de flujos de visitantes a la Catedral de Santiago y a la Oficina del Peregrino

imagen divisora
Rueda e demáis autoridades fronte ao Faro de Sálvora
06/06/2024

Rueda reivindica o papel da actividade turística na posta en valor do patrimonio e dos bens culturais

Rueda reivindica el papel de la actividad turística en la puesta en valor del patrimonio y de los bienes culturales

imagen divisora
Acto de presentación das tres probas de World Surf League que terán lugar este verán en Galicia
06/06/2024

Martina Aneiros sitúa o deporte como un dos elementos diferenciadores da oferta e destino turístico de Galicia

Martina Aneiros sitúa el deporte como uno de los elementos diferenciadores de la oferta turística de Galicia

imagen divisora
Colocación dunha barandilla de madeira de 350 metros de lonxitude neste treito
05/06/2024

A Xunta reforza a seguridade dos peregrinos no Camiño de Inverno ao seu paso por Valdeorras

La Xunta refuerza la seguridad de los peregrinos en el Camino de Invierno a su paso por Valdeorras

imagen divisora
Xornada de Horizontes Dixitais
04/06/2024

A Axencia Turismo de Galicia lembra que está a traballar na configuración dun territorio intelixente, que facilitará a xestión dos servizos públicos e dos sectores produtivos

La Agencia Turismo de Galicia recuerda que está trabajando en la configuración de un territorio inteligente, que facilitará la gestión de los servicios públicos y de los sectores productivos

imagen divisora
Festa de entroido de Cobres
04/06/2024

A Xunta apoia este ano a celebración de preto dun cento de festas de interese turístico de Galicia

La Xunta apoya este año la celebración de cerca de un ciento de fiestas de interés turístico de Galicia

imagen pie

Se non visualiza correctamente este correo faga, por favor, click aquí

Para calquera información con respecto ao boletín electrónico de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal ou visite a páxina: www.turismo.gal

Se desexa darse de baixa do boletín, clique neste ligazón.

Si no visualiza correctamente este correo haga, por favor, click aquí

Para cualquier información con respecto al boletín electrónico de Turismo de Galicia: 012@xunta.gal o visite la página: www.turismo.gal

Si desea darse de baja en el boletín haga clique en este enlace.

Arriba