14 mai 2024

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO ÓRGANO INSTRUTOR COAS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS E PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE DESTINOS DAS BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN OFICINAS DE TURISMO DE GALICIA DURANTE O ANO 2024 (TU981A)

 PROPOSTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO ÓRGANO INSTRUTOR COAS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS E PROPOSTA DE ASIGNACIÓN DE DESTINOS DAS BOLSAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN OFICINAS DE TURISMO DE GALICIA DURANTE O ANO 2024 (TU981A)

 

Arriba