Por favor, insira os seguintes datos necesarios para o seu rexistro. Os campos marcados cun * son obrigatorios

comparte a tua experiencia
*

De acordo coa Ley Orgánica 15/1999, deo 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os seus datos se incorporarán a un ficheiro responsabilidade da Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, S.A. (en adiante, TURGALICIA), con domicilio social en CR SANTIAGO - NOIA KM3, S/N, CP 15896 Santiago de Compostela (A Coruña), coa finalidade de atender a súa solicitude, así como para proporcionarlle información que poida ser do seu interés e relativa á imaxe e promoción do sector turístico de Galicia.

No caso de se producir algunha modificación nos seus datos, rogamos nolo comunique debidamente por escrito.

Finalmente lle informamos que poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos, remitindo a súa solicitude á Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia S.A., á dirección arriba indicada, ou ben a través de correo electrónico á seguinte dirección LOPDTURGA@XUNTA.ES.

Arriba
Axúdanos a mellorar!